Вече над 10 години oсновната дейност на нашата фирма е производството на кръгли (Spiro) вентилационни елементи.

Продуктовата гама включва прави въздуховоди, колена на различен ъгъл  и различен радиус на завой, преходи асиметрични и симетрични, седлови отклонения с различен ъгъл на отклонение и различни диаметри, тройници, шумозаглушители с всякаква дължина  и всякакви фасонни елементи, необходими за изграждането на функционираща вентилационна инсталация.

Произвеждаме всякакъв вид вентилационни решетки.

Предлагаме на нашите клиенти : монтаж и сервиз на климатични и вентилационни системи.